På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Hantering av sopor och avfall

De flesta experter är överens om hur värdefulla våra sopor är, om vi tar till vara på dem på rätt sätt. Dels så skyddar vi oss mot farligt avfall, som kan skada oss och vår omgivning. Och dels så bidrar våra sopor till att vi sparar energi och naturresurser och minskar våra utsläpp. Sopsortering är ett av de enklaste sätten att göra en insats för miljön, varje dag. Och vad vi gör varje dag har en större påverkan än vi tror.

Vi på Hembla vill ta vårt ansvar för miljön, och vi vill underlätta så mycket som möjligt för dig att också göra det. Därför finns det möjlighet till källsortering i anslutning till de allra flesta av våra fastigheter. I vissa fall kan det dock hända att du själv får ansvara för att lämna grovsopor och miljöfarligt avfall till en returstation. Det tackar vi (och naturen) dig för!

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.