Rättigheter och skyldigheter

Som hyresgäst har du många rättigheter, men också skyldigheter. Mycket är bestämt i lag och gäller alla som hyr en bostad, oavsett vilken hyresvärd man har.

Ditt kontrakt

Ditt hyreskontrakt är en viktig handling. Det visar att just du har rätt att bo i lägenheten.
I hyreskontraktet – som är ett avtal mellan dig och oss – står också vad som ingår i hyran, hur lång uppsägningstiden är, vilka ordningsregler som gäller med mera.

Hyreslagen

Hyreslagen reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller för både hyresgäst och hyresvärd. Lagen skyddar dig som hyresgäst. Den talar också om vad hyresvärden kan ställa för krav på dig som hyr en lägenhet.

Besittningsskydd

Hembla äger huset och lägenheten du bor i, men du har vad som kallas för besittningsskydd.
Besittningsskyddet innebär att du som förstahandshyresgäst har rätt att förlänga hyreskontraktet och bo kvar så länge du vill, om inte hyresvärden har starka skäl att säga upp dig.
Starka skäl kan till exempel vara att du misskött din lägenhet och orsakat skador, att du är sen med att betala hyran vid upprepade tillfällen eller att du hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från hyresvärden. Vad som betraktas som starka skäl regleras i hyreslagen.
Besittningsskyddet börjar gälla när du flyttar in i lägenheten. Det är du som står på kontraktet som har besittningsskydd.

Vi har rätt att komma in i din lägenhet

Ibland behöver vi göra underhåll eller besiktningar i din lägenhet. Då måste du släppa in oss. Det är en skyldighet du har enligt hyreslagen.
För det mesta får du besked i god tid innan vi behöver komma in i din lägenhet, så att du kan planera inför vårt besök. Men i bland händer det att vi behöver göra akuta åtgärder.

Anmäl skador

Skulle det inträffa ett fel eller en skada i din lägenhet ska du kontakta oss på en gång, så att vi kan åtgärda skadan innan den förvärras. Annars kan du bli skadeståndsskyldig.
Samma sak gäller om du skulle hitta ohyra i din lägenhet, till exempel vägglöss eller kackerlackor. Då måste du meddela oss och Anticimex om det, så att vi kan förhindra att ohyran sprids i huset. Telefonnummer till Anticimex finns längst fram i pärmen.

Hyra ut i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först kontakta oss och be om tillstånd. Tänk på att du behöver vara ute i god tid.
För att få hyra ut i andra hand ska man ha något som heter ”beaktansvärda skäl”. Exempel på det är bland annat sjukdom, studier eller tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden och sambo på prov.
Vi godkänner uthyrning i andra hand som längst tolv månader i taget. Får du en ny hyresgäst, eller om kontraktet ska förlängas, behöver du ett nytt tillstånd.
Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att hyreskontraktet sägs upp.
Kom ihåg att det är ditt ansvar att hyran betalas i tid och att lägenheten vårdas, även när du hyr ut i andra hand. Det innebär att om andrahandshyresgästen missköter sig, vanvårdar lägenheten eller stör grannarna, så kan du som förstahandshyresgäst bli uppsagd eller skadeståndsskyldig.

Hyra ut ett rum

Att hyra ut ett rum i andra hand är lite enklare än att hyra ut hela lägenheten. Du behöver inget tillstånd för det, förutsatt att du själv bor i lägenheten. Om du inte planerar att själv bo där räknas det som en fullständig andrahandsuthyrning, och då måste du ha tillstånd. Kontakta oss för att få veta hur många inneboende du får ha i just din lägenhet.

Hur många får bo i lägenheten?

Hyreslagen reglerar inte hur många som får bo i en hyreslägenhet. Som hyresgäst är du dock skyldig att vårda lägenheten. Om fler personer bor i lägenheten än vad den är anpassad för, kan det leda till onormalt stort slitage. Vilket kan vara ett skäl för uppsägning eller skadestånd.
Hembla har därför följande riktlinjer: I ett rum och kök får maximalt två personer bo. I två rum och kök, maximalt tre personer. I tre rum och kök, maximalt fem personer. I fyra rum och kök, maximalt sex personer. I fem rum och kök, maximalt åtta personer.

Tvist

När en hyresgäst och en hyresvärd inte kommer överens i en fråga om uppsägning, eller krav på ersättning för skador i lägenheten, kan hyresnämnden hjälpa till att avgöra tvisten.

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.