Hantering av personuppgifter

Vi tar din integritet på stort allvar, och arbetar systematiskt för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra hos oss.

Hembla AB, med organisationsnummer 556498-9449, är ansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget, samt för behandling av personuppgifter som görs inom helägda dotterbolag.

Hembla behandlar dina personuppgifter bland annat i samband med bostadsuthyrning, intresseanmälan för lägenhetsbyte och rekrytering. Vi har även tillgång till din personliga information på Mina sidor och på intranätet för våra medarbetare. Vi respekterar alltid din integritet och följer rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling.

  • Du har rätt att få veta vilka av dina uppgifter som vi sparar, och därför kan du begära registerutdrag på dessa behandlingar.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke).
  • Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.
  • Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss gärna med eventuella frågor, synpunkter om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill anmäla några fel eller brister i våra rutiner gällande personuppgifter. Detta kan ni anmäla till Hembla via E-post till gdpr@hembla.se, ange ”dataskyddsombud” i ämnesfältet och beskriv ditt ärende, synpunkter eller vad du upplever som fel.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla ditt missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. Denna anmälan gör du på myndighetens hemsida www.imy.se.

Läs mer om personuppgiftsbehandling vid uthyrning
Läs mer om personuppgiftsbehandling vid rekrytering
Läs mer om personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.