På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Personuppgiftsbehandling vid rekrytering

Hembla AB med organisationsnummer 556498-9449, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Hemblas berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

 

Följande personuppgifter kommer att sparas

De uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner så som betyg och intyg.

Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

Vi kan komma att redigera eller ta bort eventuella känsliga personuppgifter från bolagets system för att värna om individers integritet. Därför ber vi dig som sökande att säkerställa att din ansökan är fri från personnummer och information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang innan handlingarna skickas in.

Personuppgifterna kommer att delas med personer som arbetar med rekrytering inom Hembla. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för bolagets räkning så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning.

Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan till kandidatbank kommer uppgifterna att raderas.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller det system som används för rekrytering kan du vända dig till HR-ansvarig på  Hembla, hr@hembla.se

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom bolaget och begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Hemblas huvudkontor via e-post gdpr@hembla.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du anmäla detta till myndighet via www.imy.se.

Hembla AB,
Stockholm, maj 2018

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.