På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Personuppgiftsbehandling vid bostadsuthyrning

Hembla AB med organisationsnummer 556498-9449, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Denna information gäller för dig som har gjort intresseanmälan för byte av lägenhet, renovering av lägenhet, intresseanmälan för lägenhet, som bor i en av våra fastigheter eller ej är boende, eller som är registrerad som kontaktperson, förvaltare eller god man för en hyresgäst.

Dina personuppgifter kommer behandlas med ändamålen att Hembla ska kunna uppfylla skyldigheter som hyresvärd samt kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet. Personuppgifter kan komma att hämtas in från bland annat dig själv, från referenser och tidigare hyresvärdar, från offentliga register, från kommuner och myndigheter, från externa bostadsförmedlingar genom vilka du anmält intresse för våra bostäder, från kreditupplysningsbolag och i vissa fall från andra bolag när Hembla köper fastigheter och du är eller har varit kund hos säljaren.

När du har genomfört någon av de operationer som beskrivs i stycke två enligt ovan är det Hemblas berättigade intresse att administrera de personuppgifter som kommer in samt att inhämta information om bostadssökande för att förmedla bostäder inom uthyrningsverksamhet inom den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.

Under pågående hyresförhållande hos Hembla är personuppgiftsbehandling nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd utifrån hyresavtalet och lagstiftning som reglerar hyresförhållandet, samt bolagets rättsliga skyldigheter inom bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling avseende hyresgäster är huvudsakligen avtal eller lag. För vissa behandlingar har Hembla ett berättigat intresse som kan överstiga hyresgästens behov av integritet. Till exempel kan Hembla ha ett berättigat intresse att göra informationsutskick till hyresgäster när vi vill genomföra kamerabevakning i allmänna utrymmen i fastigheter inom ramen för uthyrnings- och förvaltningsverksamheten.

 

Personuppgifter vid intresseanmälan eller bytesansökan

Vi sparar de uppgifter som krävs för att administrera din ansökan/intresseanmälan, till exempel kontaktuppgifter och personnummer.

När du är aktuell för erbjudande om bostad behandlar vi fler uppgifter i form av referenser och tidigare hyresvärd, uppgifter om anställning och ekonomiska förhållanden som behövs för bedömning av huruvida du lever upp till de ställda kraven för sökt bostad.

Om du är aktuell för studentboende behöver vi intyg som styrker att du kommer studera under hyrestiden.

Om du inte har tilldelats en bostad på grund av att du inte uppfyller våra krav på hyresgäster så sparas en kortfattad notering om detta i tre månader.

Kort efter avslutad förmedling raderas uppgifter om intresseanmälan för enskilda hyresobjekt bort.

 

Personuppgifter från dig som hyresgäst

Vi sparar de uppgifter som krävs för att administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart, till exempel kontaktuppgifter och personnummer.

Vi sparar också uppgifter kring din bostad såsom till exempel utrustning och fel som behöver åtgärdas samt uppgifter om eventuell störning eller orosanmälan.

Om du har skyddade personuppgifter genom Skatteverket kommer vi hantera dina personuppgifter i enlighet med särskild rutin.

Många uppgifter om dig som hyresgäst sparas under hela hyrestiden och tills samtliga fordringar är slutreglerade, till exempel nyckelkvittenser.

Passageloggar från elektroniska boknings- och nyckelsystem samt eventuella kamerasekvenser från allmänna utrymmen sparas normalt två till fyra veckor och raderas löpande under hyrestiden.

Störningsanmälningar raderas löpande under hyrestiden och lagras inte längre än två år såvida de inte ingår i ett pågående ärende om avhysning.

Ekonomiska underlag såsom hyresaviseringar behöver sparas så länge lagar kring skatt och bokföring kräver det.

Om hyresförhållandet har upphört på grund av misskötsamhet kan vi spara en notering om din avflyttningsorsak för bostaden i två år.

Vi kan komma att redigera eller ta bort eventuella känsliga personuppgifter från Hemblas system för att värna om individers integritet.

Personuppgifterna kommer att delas med personer som arbetar med uthyrning och förvaltning inom Hembla.

Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till andra parter. Personuppgifter kan dock komma att hanteras av myndighet eller kommun vid utredning av brott, meddelande till socialtjänst med anledning av störning samt uppsägning, vid bostadsanpassning eller då vi är skyldiga att lämna ut annan uppgift.

Dina personuppgifter kan också komma att hanteras av Hemblas externa samarbetspartners inom till exempel bostadsförmedling, kundundersökning, inkasso, fastighetsunderhåll, elnät, telekommunikation, hemförsäkring, extern störningsjour, revision, säkerhet och tillhandahållande av system.

Vid eventuell försäljning av fastigheten där du bor eller i vissa fall också tidigare har bott kommer för lag och avtal relevanta uppgifter överföras till förvärvande bolag.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för Hemblas räkning så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.

När du är registrerad som god man eller förvaltare för en hyresgäst så kan ditt uppdrag omfatta att bevaka hyresgästens rätt eller att sörja för hyresgästens person. Registrering av till hyresgäster kopplade kontaktpersoner sker med Hemblas berättigade intresse att kunna administrera hyresförhållandet som rättslig grund.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom bolaget och begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Hemblas huvudkontor via e-post gdpr@hembla.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt ska du anmäla detta till myndighet på www.imy.se.

Hembla AB
Stockholm, maj 2018

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.