På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Han ska leda Hemblas miljöarbete

100 procent förnybar energi 2030. Det är ett av Hemblas ambitiösa energi- och miljömål. Per-Otto Bengtsson, ny chef för energi och miljö, är den som ska leda arbetet för att målen ska uppnås.

–  Det här är framtidsfrågor som ligger mig varmt om hjärtat, säger han.

Energieffektivitet har gått som en röd tråd genom Per-Otto Bengtssons hela yrkesliv. Han har bland annat drivit ett eget konsultföretag i 25 år, där affärsidén var energisnåla byggnader med bra inomhusklimat. Nu ser Per-Otto Bengtsson fram emot sin nya roll som chef för energi och miljö hos både Hembla och vårt systerföretag Victoria Park.

– Vi verkar i en bransch där vi har stora möjligheter att göra skillnad. Fastigheter står för mer än 30 procent av energiförbrukningen i Europa. Lyckas vi göra något åt det kan det hända något stort, menar han.

Hemblas miljömål är ambitiösa och berör alla delar av verksamheten.

– De här målen bygger på en helhet, vilket utmanar oss att hålla fokus på alla viktiga delar. Vi ska bli fossilfria, minska energikonsumtionen och satsa på vår personal och våra processer, förklarar Per-Otto Bengtsson.

Ett mål är att ställa om till 100 procent förnybar energi till 2030. För att nå det handlar det framför allt om att ställa krav på, och utveckla ett bra samarbete med, våra större leverantörer, säger Per-Otto Bengtsson.

Ett annat mål är att minska vattenanvändningen med 30 procent jämfört med 2015. Det kan vi göra genom att jobba på flera fronter samtidigt. Dels genom att se till att fastigheterna har täta kranar, dels genom att införa individuell mätning och debitering av vatten. Men också genom att involvera hyresgästerna. Det kan leda till goda resultat och glada överraskningar:

– I Örebro informerade vi hyresgästerna om att vi upptäckt läckage och bad dem kontakta oss så att vi kunde komma och laga droppande kranar och rinnande toalettstolar. På en vecka hörde 40 hyresgäster av sig!

Per-Otto Bengtsson tycker att det är en tacksam roll han får, där resultatet av insatserna kommer att betyda mycket för många.

– När man gör på rätt sätt så uppnår man klimatsmarta hus med bra inomhusklimat, förbättrad driftssäkerhet och lägre kostnader. Alla blir vinnare: miljön, hyresgästerna, förvaltningspersonalen, ledningen och ägarna. Det är väldigt stimulerande.

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.