På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Hembla ny medlem i Sveriges Allmännytta

Hembla  har valts in som ny associerad medlem i bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta, som  samlar över 300 allmännyttiga bostadsföretag. Hembla  tillhör en än så länge mindre grupp privata aktörer som nu kan titulera sig som associerade medlemmar.

Sverige Allmännytta bildades redan 1950, men det dröjde till 2019 innan organisationen öppnade för privata hyresvärdar som medlemmar.

– Kommunala och privata fastighetsbolag har mycket att lära av varandra. Vi jobbar med samma frågor, ofta sida vid sida i samma bostadsområde. Så det finns en stor win win-potential i att samlas i samma organisation, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Förändrad hyresrättsmarknad

Det har skett flera förändringar på hyresrättsmarknaden de senaste åren. Det är också ett tungt vägande skäl till att Sveriges Allmännytta nu valt att även välkomna privata företag som medlemmar, enligt Anders Nordstrand.

– Kommunala bolag har länge jobbat med sociala frågor. Men kraven på att verksamheten även ska drivas affärsmässigt har ökat. De privata bolagen har alltid drivits affärsmässigt, samtidigt som  många numera jobbar aktivt med social hållbarhet, klimatfrågor, miljöfrågor och ekologisk hållbarhet. Så man kan säga vi börjar mötas någonstans på mitten.

– Samtidigt har det kommit in en ny typ av privata hyresvärdar på marknaden, med ett fokus på långsiktigt ägande, som inte fanns förut. Därför är det mer naturligt att samverka i dag än det kanske har varit tidigare. Tillsammans blir vi en ännu starkare röst i det bostadspolitiska samtalet och i andra viktiga frågor som rör branschens utveckling.

Sedan tidigare är Heimstaden, Samhällsbyggnadsbolaget och Tornet Bostadsproduktion associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta. Nu väljs även Hembla och vårt systerföretag Victoria Park, två av Sveriges största privata hyresvärdar, in som associerade medlemmar.

Fastighetsbolag viktiga samhällsaktörer

Det finns stora förväntningar på att fastighetsbolag ska ta ett socialt ansvar. De gäller särskilt i miljonprogramsområdena, där de flesta av Hemblas fastigheter finns. Hos många fastighetsbolag är det i dag en integrerad del av verksamheten. Men det finns fortfarande en stor outnyttjad potential som handlar om just samverkan, enligt Anders Nordstrand.

– Fastighetsbolagen är självklart inte ensamt ansvariga för att till exempel vända utvecklingen i ett utsatt område. Men vi är de som finns på plats, dygnet runt årets alla dagar. Det säger något om vilken central roll vi har i de här områdena.

– Men ska vi lyckas är det viktigt att samordna oss och jobba tillsammans, oavsett om man är privat fastighetsägare eller kommunalt ägd bolag. Och de blir lättare om vi finns i samma organisation. Tillsammans kan vi också sätta press på andra aktörer – stat, kommuner och regioner – att göra sin del av jobbet.

Långsiktighet A och O

Att åstadkomma sociala förändringar tar tid. Men det är också ekonomiskt lönsamt.

– När trygghet och trivsel ökar minskar skadegörelsen, underhållskostnaderna sjunker, omsättningen av hyresgäster minskar, driftnettot blir bättre och bättre. Så sociala investeringar betalar sig, men kanske först efter 10–20 år. Därför är det så viktigt med långsiktiga ägare. Bolag som köper och säljer för att göra en snabb vinst har inte samma uthållighet och engagemang i de här frågorna.

Därför är långsiktighet, tillsammans med ett stort socialt ansvarstagande, ett tydligt krav för medlemskap i Sveriges Allmännytta, enligt anders Nordstrand.

– Jag är glad och stolt att Hembla och Victoria Park väljer att ansluta sig till oss. Genom att även välkomna privata aktörer på detta sätt stärker vi vår ställning och därmed möjligheten att värna och utveckla hyresrätten. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med våra tidigare och nya medlemmar för att tillsammans bli en ännu starkare röst, avslutar Anders Nordstrand.

Läs vårt pressmeddelandet här

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta

 

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.