På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Migrationsministern på besök i Uppsala

I går besökte justitie- och migrationsminister Morgan Johansson stadsdelen Gottsunda i Uppsala för att ta del av hur vi som fastighetsägare, kommunen och polisen tillsammans arbetar för att öka tryggheten i området.

Med under besöket var Jonas Hagström, projektledare för bosociala frågor på Hembla. Jonas är också ordförande för fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra och var den som tog initiativet till att föreningen bildades för två år sedan.

– Det är såklart väldigt positivt att våra politiker verkligen försöker skapa sig en bild av hur det ser ut i våra områden, och att de även lyssnar på oss fastighetsägare, säger Jonas Hagström.

Samverkan är en nyckel till framgång när det gäller att skapa trygga områden. I Gottsunda har polis, kommun, och fastighetsägare ett nära samarbete.

– Vi har bland annat genomfört ett antal trygghetsvandringar och tagit fram ett medborgarlöfte tillsammans med kommunen och polisen.

– Och inom ramen för fastighetsägarföreningen har vi tillsammans med Rikshem, Uppsalahem och Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag tagit fram en långsiktig handlingsplan och genomfört en rad projekt, bland annat en sommarjobbssatsning som i år gav 150 ungdomar sysselsättning under lovet, säger Jonas Hagström.

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet.

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet.

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.