På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Miljövärdar skapar tryggare områden

Nu anställer vi flera miljövärdar, som ska hålla rent och snyggt hos oss. Det extra speciella med dem är att de rekryteras från de områden de ska jobba i. ”De blir våra ambassadörer”, säger Michael Makdissi, områdeschef i Husby och Sollentuna, som precis har anställt två miljövärdar.

Det som ligger nära ens hem är kanske särskilt viktigt. Det ska vara fint och helt på gårdarna och tvättstugor och soprum ska vara prydliga och kännas trygga. Då ökar trivseln. Nu anställer vi flera miljövärdar som har som särskild uppgift att hålla ordning i våra områden. De ska se till att miljörum, garage och förråd är rena och fina. De kommer att klippa gräsmattor och laga trasiga utemöbler. Och dessutom kommer de att skapa trygghet.

– De kommer att synas i våra områden. De kommer att ha Hemblakläder på sig och det blir samma personer som återkommer varje dag. Våra hyresgäster kommer att känna igen dem, vilket skapar en trygghetskänsla, säger Michael Makdissi.

Och hos en del kommer miljövärdarna att kännas igen på mer än ett sätt. De är nämligen rekryterade från de områden de ska jobba i. En del av dem är till och med hyresgäster hos oss, vilket i sig kan ge en positiv effekt.

– Jag tror att man tänker sig för lite extra när det är någon man känner eller kan relatera till som faktiskt får städa efter en, säger Michael.

Vi på Hembla har ett samarbete med arbetsförmedlingen, där vi anställer personer som har stått utanför arbetsmarknaden en tid för att arbeta som miljövärdar. Målet är att de ska få utveckla sin kompetens och lättare komma in på arbetsmarknaden. Anställningarna är på heltid och sträcker sig i ett år.

– Vi har snart anställt två miljövärdar till i Rinkeby-Tensta och ska utöka detta till fler av Hemblas områden. Vi tror att detta kan vara ett litet steg för att bidra med arbete till våra boende och samtidigt lyfta våra områden så att övriga hyresgäster också får del av satsningen genom en trivsammare utemiljö, säger Jorunn Rådberg, bosocial chef på Hembla.

Det är ett viktigt socialt projekt som vi vill ska kunna bidra till att skapa goda exempel och framtidstro. I förlängningen handlar det också om att få attraktivare och tryggare områden och fastigheter som våra hyresgäster vill bo kvar i, säger Michael.

– Tidigare har vi tagit in entreprenörer för en del av de uppgifter som miljövärdarna nu utför. Vi hoppas att det kan ge högre kvalitet och bli mer ordning när vi har egen personal, säger han.

I Husby och Sollentuna i Stockholms län började två miljövärdar sina anställningar den 1 mars. Michael har höga förväntningar på resultatet.

– Att vi får ännu tryggare och fräschare fastigheter och nöjdare hyresgäster. Inte mindre än så, säger han.

Omed och Simon, nyanställda miljövärdar i Husby.

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.