På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Trygghet skapas tillsammans

Som fastighetsägare har vi ett viktigt jobb att göra för att skapa trygghet och trivsel i våra stadsdelar. Vi kan åstadkomma mycket på egen hand, men för att skapa verklig förändring krävs att vi gör det tillsammans med andra.

Ett viktigt forum för att gemensamt hantera frågor om trygghet och säkerhet är de fastighetsägarföreningar som finns i många av våra stadsdelar. Fastighetsägare i Järva, i norra Stockholm, är ett exempel på en framgångsrik förening. Här har både inbrotten och brottsligheten i stort minskat tack vare en ambitiös lista med 87 punkter, som bland annat omfattar trygghetsvandringar och trygghetsbesiktningar.

Total 28 fastighetsägare, både allmännyttiga och privata, är medlemmar i föreningen där Ulf Malm är vd:

Vad gör en fastighetsägarförening?

– Det är egentligen ganska enkelt, det handlar om trygghet och samverkan. I alla undersökningar om boendekvalitet kommer behovet av att känna sig trygg, både i sitt hem och i närområdet, högt upp. Då är det naturligt att vi engagerar oss i den frågan och vi tjänar på en bred samverkan där både offentliga och privat aktörer är med. Historiskt sett skulle jag säga att fastighetsägare är en underskattad resurs när det gäller möjligheten att minska brottslighet och öka trygghet.

Ni arbetar bland annat med trygghetsbesiktningar. Vad är det?

– Vi poängbedömer fastigheten enligt ett särskilt undersökningsformulär och ger sedan konkreta förslag på åtgärder. I besiktningen tittar vi dels på själva förvaltningen och dels på sådant som belysning, hur överskådliga gårdarna är, låssystem och källarinredningar. Vi kan se att brottsligheten minskar kraftigt i de fastigheter som deltar. Nu har vi fått medel från Brottsförebyggande rådet för att utvärdera vårt arbete.

Hur skapas en bra samverkan?

– Nyckeln är att det finns en gemensam syn på de problem som ska lösas. Det är a och o. Vi ska jobba med trygghet, och det ska vara konkreta åtgärder som betyder något och som sänker brottslighet och ökar trygghet på riktigt.

Fastighetsägare är en underskattad resurs när det gäller möjligheten att minska brottslighet och öka trygghet, säger Ulf Malm vd för Fastighetsägare i Järva.

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.