På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Var femte lägenhet värms med bergvärme

Hembla är en av de största ägarna av bergvärmeanläggningar i Sverige. Var femte lägenhet värms i dag upp med hjälp av miljövänlig energi direkt från marken.

–  Ska vi nå vårt mål om 100 procent förnybar energi 2030, måste vi börja använda alternativa energikällor i stor skala. Och bergvärme är en av de mest miljövänliga värmesystem som finns, säger Sune Eriksson, chef för miljö och energi på Hembla.

Sune Eriksson, chef för miljö och energi.

Bergvärme är i grund och botten solenergi lagrad i berggrunden. Genom vattenledningar i djupt borrade hål leds värmen in i våra hus. Värmepumpar höjer temperaturen ytterligare. Våra pumpar drivs av el från sol-, vind- och vattenkraft. För varje MWh som utvinns tillförs en tredjedel el och två tredjedelar gratis energi från marken.

Sverige anses ledande när det gäller bergvärmeanläggningar för småhus. På senare år har användningen även för flerbostadshus ökat. Hembla investerade tidigt i tekniken och är i dag en av de största ägarna av bergvärmeanläggningar i landet.

Vår första anläggning, som byggdes 2017, förser över 1 100 lägenheter i Jordbro i Haninge kommun med värme och varmvatten. Under 2020 byggde vi fem nya anläggningar i Södertälje och Flemingsberg som förser ytterligare 1 150 lägenheter med värme.

Totalt värms i dag 4 300 lägenheter, 20 procent av Hemblas bestånd, med hjälp av bergvärme.

–  Hittills har våra anläggningar bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med 7 700 ton. Samtidigt minskar våra uppvärmningskostnader avsevärt. Vi sparar ungefär 50 procent jämfört med dagens fjärrvärme, säger Sune Eriksson.

Totalt består våra bergvärmeanläggningar av 200 kilometer borrade hål i marken. De djupaste är nära 350 meter.

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.