På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

”Det är viktigt att kunna påverka och utvecklas”

Rebecca Boutelje är projektledare på Hembla. Hon ansvarar för upprustningen av våra utemiljöer som innegårdar, lekplatser och parkeringsplatser.

Vad gjorde du innan du kom till Hembla?

– Jag har arbetat med fastigheter i flera år. Innan Hembla var jag bland annat projektsamordnare på ett annat fastighetsbolag och projektkoordinator på konsultbolag.

Vad gör du på Hembla?

– Tillsammans med olika projektgrupper planerar jag för utemiljöer och tar fram generella riktlinjer för hur vi vill ha det på Hembla. Vi projekterar, handlar upp och anlitar entreprenörer som bygger utemiljöerna. Under året har vi haft många boendedialoger kring utemiljöer, där vi tar upp vad som kan förbättras och förändras. Vi får ofta mycket synpunkter och förslag från hyresgäster som vi sedan tar hänsyn till i vår planering.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Mitt arbete är väldigt varierat. Det är alltid mycket som pågår på många olika fronter med många olika kontaktytor och det tycker jag är kul. Hemblas vision är ju att skapa levande stadsdelar, och då gör utemiljön stor skillnad. Det är något man kan ta på och det är roligt. Vi märker att folk uppskattar det vi gör, och har fått mycket fin respons på de utemiljöer vi gjort.

Vad är viktigast för att du ska trivas på Hembla?

– För mig är det viktigt att kunna påverka och utvecklas, och att arbetet sker med frihet under ansvar. Hembla är i ett skede där mycket händer och projektavdelningen är under uppbyggnad. Det ger oss verkligen möjlighet att utforma vår arbetssituation och påverka vilken riktning vi vill gå i.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?

– Det är dels att lyfta blicken och få perspektiv på helheten, inte bara se det man själv arbetar med. Det är också en utmaning att få alla i ett projekt att dra åt samma håll, med samma målbild. Sen är det ofta många olika projekt som pågår samtidigt så det blir rätt många bollar i luften emellanåt!

Hur tycker du att du har utvecklats under den här tiden?

– Jag har arbetat på Hembla i drygt ett år och jag tycker att jag har lärt mig jättemycket redan. Då jag jobbar i många olika konstellationer har jag utvecklat mig i att se behov ur olika perspektiv. Jag har även lärt mig mycket om projektledning och om vad som fungerar i utemiljöerna i våra områden.

Hur ser du på Hembla som arbetsplats?

– Det som lockar mig är att så mycket pågår hela tiden, Hembla är ett bolag som inte står still. Namnbytet är kul och viktigt. Med det nya varumärket blir det så mycket tydligare vad vi vill göra.

Hur ser du på framtiden inom Hembla?

– En stor del av vår affärsidé handlar om att vi ska utveckla de områden vi har, och där är projektledning en viktig del. Jag hoppas och tror att vi kommer bli ännu vassare på att driva projekt, framför allt när det gäller att arbeta som en sammansvetsad organisation.

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.