Träffa våra trygghetsvärdar

Att förvalta fastigheter handlar om så mycket mer än droppande kranar, eller att laga tvättmaskiner. Det handlar om att se till hela boendet, och det handlar om människor.

För fyra år sedan ville vi göra något för att öka tryggheten i några av Stockholms mest utsatta områden, som t.ex. Rinkeby, Husby, Tensta och Södertälje. Vi satsade på trygghetsvärdar: eldsjälar som rör sig i dessa stadsdelar dagligen och agerar stöd åt de boende. De är alla uppvuxna och bor själva i de miljöer där de verkar.

Våra trygghetsvärdar finns särskilt där för ungdomar som hamnat snett och behöver stöd. Målet är då att möta ungdomarna med förståelse. Att ändra deras attityder och stärka deras ambitioner. Av trygghetsvärdarna kan ungdomarna få hjälp med studier, arbete, körkort och fritidssysselsättningar.
Samtidigt finns trygghetsvärdarna där för att förbättra kontakten mellan övriga boende i kvarteren, och öka deras känsla av trygghet och trivsel.

Vår satsning på trygghetsvärdar startade för fyra år sedan, och är en del i vårt långsiktiga, sociala arbete. Initiativet startade i utvalda Stockholmsorter men breddas nu till nya stadsdelar.

Hitta ditt
nya hem.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.