Så här jobbar vi

Hembla äger och förvaltar över 21 400 människors hem. Vi rustar och renoverar hus och områden på lång sikt. En nära dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet.

Upprustning

De flesta av våra hus byggdes för 50 år sedan och har nått gränsen för när löpande underhåll är tillräckligt. Det krävs mer omfattande upprustning för att husen ska hålla i 50 år till.

Lägenheter byggda under miljonprogramsåren är ofta väldigt bra planerade och lätta att förädla till moderna hem. Vi renoverar enskilda lägenheter i takt med att hyresgäster flyttar ut, eller på hyresgästens eget initiativ. Det är en process som både är effektiv och ger hyresgästen valfrihet.

Bostäder slukar mycket energi. Särskilt de byggda under 1960-och 1970-talen. Genom att byta fönster, tilläggsisolera väggar och tak, installera effektiva värme- och ventilationssystem med mera minskar vi energiförbrukningen avsevärt.

Trygghet är en viktig aspekt när vi renoverar våra fastigheter. Glasdörrar till entréer och trapphus, närvarostyrd belysning och perforerade räcken på loftgångar ger färre dolda utrymmen vilket skapar tryggare och mer inbjudande platser. Bra utomhusbelysning och effektivt skalskydd är andra exempel.

Kundfokus

Av Hemblas drygt 260 anställda arbetar cirka 170 med den dagliga förvaltningen. Vi har en hög närvaro i alla våra områden. Många av våra anställda har en stark lokal förankring och känner våra områden och våra hyresgäster väl. Ett enhetligt arbetssätt inom Hembla gör att vi kan jobba effektivt. Det säkerställer också att alla våra hyresgäster behandlas lika och får samma service, oavsett var i landet de bor.

Våra områdeskontor har öppet för besök en eller flera dagar i vecka. Hyresgäster kan också boka tid för besök vid andra tider.

Vår centrala kundservice har öppet varje vardag och kan hjälpa våra hyresgäster med de flesta av deras ärenden. På Mina sidor kan hyresgäster själva utföra många av sina ärenden, dygnet runt.

Bosocialt arbete

Social hållbarhet är en integrerad del i vår affärsmodell.

Den allra största delen av vårt bosociala arbete bedrivs lokalt och anpassas till förutsättningar och behov i varje område.

Ett exempel på gemensam satsning är vårt arbete med miljövärdar, där vi anställer boenden från våra områden för att arbeta med att hålla rent och snyggt i hus och på gårdar. Ett annat exempel är sociala klausuler i våra entreprenadkontrakt där vi i vissa fall kräver att våra leverantörer anställer någon av våra hyresgäster i sin verksamhet.

Vi kan åstadkomma mycket på egen hand, men för att skapa verklig förändring krävs att vi gör det tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt för att ha goda och nära relationer och samarbeten med myndigheter, kommuner, organisationer, andra fastighetsägare och det lokala föreningslivet.

Som medlem i Sveriges Allmännytta kan vi samverka med över 300 kommunala och privata fastighetsägare kring frågor om områdesutveckling och hyresrättens ställning.

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.